Wartości

Dążymy do wspólnego dobra, z poszanowaniem zasobów naturalnych i ludzkich. Współtworzymy miejsca pracy zgodnie z zasadami ekonomicznymi, prawnymi i humanistycznymi. Tworzymy wartość ekonomiczną i uczciwie ją redystrybuujemy. Chronimy nasze środowisko świadomie wykorzystując narzędzia i środki jakie są w naszym posiadaniu.